EBYS Sorumluları
Birim Sorumlusu
Yılmaz YOLALAN Çözümleyici 1891 yilmazyolalan@kku.edu.tr
Birim Sor. Yrd.
Muhterem ÇINAR Teknisyen 1888 muhteremcinar@kku.edu.tr
İltişim: Yılmaz YOLALAN Dahili: 1891 && Muhterem ÇİNAR:Dahili 1888

Copyright © 2015-Kırıkkale Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı