EBYS Sorumluları
Birim Sorumlusu
Yılmaz YOLALAN Çözümleyici 1888 yilmazyolalan@kku.edu.tr
Birim Sor. Yrd.
Emine TAŞKESEN Çözümleyici 1891 eminetaskesen@kku.edu.tr
İletişim: Yılmaz YOLALAN Dahili: 1888 && Emine TAŞKESEN Dahili: 1891

Copyright © 2015-Kırıkkale Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı