1- * Yeni bir kullanıcı tanımlanacaksa Doldurulnası gereken Tablo için tıklayınız.. Yeni Kullanıcı Talep Formu

2- * Kullanıcıya yeni bir kimlik atanacaksa(örneğin Bölüm Başkanı, Anabilim Başkanı, Daire Başkanı vb.)
veya Atanmış olan kimliği üzerinde değişiklik yapılacaksa doldurulması gereken Tablo için Tıklayını
Yeni Kimlik Atama veya Kullanıcı Bilgi Değişiklik Formu

3- * Kullanıcının kimliği tamamen silinecekse doldurulması gereken talo için Tıklayınız Kullanıcı Silme Formu


NOT:
Eğer Yeni bir atama yapılmıssa (Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı vb.) önceden bu görevi yürüten bir personel varsa onunda silinmesi için gönderilmesi gerekmektedir. Tek tabloda gönderilebilir
İletişim: Yılmaz YOLALAN Dahili: 1888 && Emine TAŞKESEN Dahili: 1891

Copyright © 2015-Kırıkkale Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı